Οι ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή μας ξεκινάν από τον εσωτερικό μας «κόσμο» και κατόπιν ως προέκταση μπορούν να εκφραστούν τρισδιάστατα στον εσωτερικό μας χώρο που αποτελεί το περιβάλλον της καθημερινότητάς μας και αντανακλά την προσωπικότητά και τον ψυχισμό μας.Αυτή η αρχή λειτουργεί εξίσου ανταποδοτικά & αντίστροφα . Δλδ με την...

SELECTION OF THE PROPERTY The commerciality of the site, the building infrastructure and the layout of the property that is bound for hosting a cafeteria store, determine to a large extent the viability of the investment project.   Key Factors Demographic and social characteristics of the area Pubic infrastructure and benefits of the...

Building Facades & Entrances   The facade and the entrance are the condensation of all those aspired to be expressed by the design of a hotel. Of course, the main purpose is to attract and welcome visitors. But a good exterior design is aimed at something more: to impart to the incoming...